12 NAJ historického centra mesta Liptovský Mikuláš

Zdieľať túto stránku

pointer Informačné centrum Liptovský Mikuláš, Námestie mieru 1, / pozrieť na mape phone +421/44 16 186 email info@mikulas.sk web http://www.mikulas.sk/navstevnik/informacne-centrum-mesta/

12 NAJ historického centra

Najatraktívnejším miestom Liptovského Mikuláša je historické centrum. Návštevníkom ponúka svojich 12 NAJ. 12 zaujímavých miest, ku ktorým sa viaže bohatá história i súčasnosť, slávne osobnosti či umelecké diela.

Prezrite si skvosty najstaršej stavebnej pamiatky mesta – najväčšej ranogotickej stavby Liptova!

Postavený bol ako farský kostol pre 5 neďalekých osád. Spočiatku stál osamotený uprostred krajiny, postupne sa okolo neho rozrastalo mestečko Svätý Mikuláš. Táto impozantná sakrálna stavba stojí na mieste staršieho románskeho kostolíka z 11. – 12. storočia, ktorý pri výstavbe jednoloďového kostola v rokoch 1280 – 1300 prevzal úlohu sakristie a je najstaršou časťou súčasného chrámu. V polovici 15. storočia bol kostol rozšírený a zaklenutý, veža bola nadstavaná a  upravená v  neskorogotickom slohu. V tom období kostol spolu s  neďalekou Pongrácovskou kúriou opevnili a obohnali vodnou priekopou; neskôr prešiel barokovou prestavbou. Vo svojej ranogotickej podobe sa chrám opäť zaskvel po rozsiahlej rekonštrukcii v rokoch 1941 – 1943, kedy odstránili opevňovací múr a pristavali bočné kaplnky. Následne v celom kostole osadili nádherné vitrážové okná

Galéria prezentuje najväčšiu zbierku diel vynikajúceho grafika, mikulášskeho rodáka Kolomana Sokola, ktorého tvorbu si vážil aj Pablo Picasso.

V historickej Pongrácovskej kúrii na hlavnom námestí od roku 2002 sídli Galéria Kolomana Sokola. Otvorená bola pri príležitosti stých narodenín významného slovenského grafika a maliara, mikulášskeho rodáka Kolomana Sokola (1902 – 2003). V roku 2017 bol zmenený názov na Galériu Kolomana Sokola a bola reinštalovaná stála expozícia Kolomana Sokola – zakladateľa slovenskej i mexickej grafiky.

Základom stálej expozície sa stalo 48 špičkových diel, ktoré umelec venoval svojej rodnej krajine. Súbor grafík a kresieb dopĺňa Sokolova biografia, osobné predmety a snímky renomovaného slovenského fotografa Tibora Huszára, ktoré vznikli počas jeho návštevy u majstra Sokola v Spojených štátoch amerických. Na poschodí najstaršej svetskej budovy v meste tak môžete spoznať nielen neopakovateľný výtvarný prejav Kolomana Sokola, ale aj jeho dramatický životný príbeh. Výstavná sieň na prízemí galérie dáva priestor osobnostiam slovenskej grafiky, novým menám v slovenskom umení, ale aj zahraničným výtvarníkom.

V historických priestoroch Prvého stoličného domu spoznáte vyše sedemstoročný príbeh Liptovského Mikuláša. Jeho najdôležitejšími míľnikmi vás prevedie expozícia Kapitoly z histórie mesta. Mimoriadnou udalosťou bol súd s nesmrteľným zbojníckym kapitánom Jurom Jánošíkom. Jeho osudy pred vami ožijú v Jánošíkovej mučiarni a súdnej sieni. Navštívte aj novootvorenú Jánošíkovu záhradu a expozíciu Poštového holubárstva. Ďalšie dôležité momenty a osobnosti z dejín mesta zachytávajú expozície múzea nachádzajúce sa mimo jeho hlavnej budovy – majestátna synagógaRodný dom súrodencov Rázusovcov a expozícia Tatrín a Žiadosti slovenského národa.

Kruté mučenie bolo kedysi legálnou súčasťou súdnych procesov. Podstúpil ho aj odvážny Jánošík!

V marci 1713 väznili, vypočúvali, mučili a na smrť odsúdili Jura JánošíkaHistorické mučiace nástroje v temnom podzemí múzea približujú metódy, akými bol vedený súd s Jánošíkom.  Prezrite si dereš, škripec, španielsku čižmu aj zápisnice o jeho dobrovoľnom i trpnom vypočúvaní
Fontána Metamorfózy s menami slávnych rodákov zvečnenými v tmavej žule je najfotografovanejším miestom pešej zóny. Čestné miesto náleží vynálezcovi, profesorovi, zakladateľovi teórie parných a plynových turbín Aurelovi Stodolovi, ktorého mal vo veľkej úcte sám Albert Einstein.
Fontáne dominuje monumentálne dielo Pocta tvorivému mysleniu. Bloky s otáčavými zrkadliacimi plochami symbolizujú neustálu premenu a pohyb, nekonečno plynutia času, myšlienok, ideí a nových zmien, tiež pomyselné lopatky turbíny novodobého stroja. Spodné statické časti nesú mená sedemdesiatich mikulášskych rodákov – vedcov, vynálezcov, umelcov, spisovateľov, kňazov, lekárov…, ktorí sa natrvalo zapísali do histórie. Okolie fontány je obľúbeným oddychovým miestom s množstvom kaviarní a cukrární.

Fontána sa nachádza v historickom centre mesta na severnej strane Námestia osloboditeľov.

V najrozľahlejšej budove uprostred námestia sídlila župná správa, kedysi aj stoličný súd a väzenie. Priečelie zdobí reliéf erbu Liptovskej stolice, schodisko presvetľujú vitrážové okná podľa návrhu Ester Šimerovej-Martinčekovej.
Budova bola postavená v rokoch 1778 – 1793 ako nové sídlo Liptovskej stolice. Jej výstavbu realizoval banskobystrický staviteľ Peter Grossmann. Dnešnú podobu získala prestavbou v roku 1907, keď bola nadstavaná o ďalšie poschodie. V druhej polovici 20. storočia tu sídlil okresný národný výbor, v súčasnosti je sídlom okresného úradu.

Synagóga v Liptovskom Mikuláši, postavená v rokoch 1842 – 1846 ako jednopodlažná klasicistická stavba s rovným trámovým stropom a strohým interiérom dnes patrí medzi najväčšie a najštýlovejšie na Slovensku. Súčasnú podobu získala po rekonštrukcii v roku 1906, no pôvodná stavba tvorí podstatnú časť dnešnej synagógy – jej vonkajší plášť. Do existujúceho základu budapeštiansky architekt Leopold Baumhorn vstaval konštrukciu z oceľových nosníkov a stĺpov. Unikátny systém oceľovej siete nesúcej tenkú, len päťcentimetrovú omietkovú škrupinu, umožnil pomerne rozsiahly trojloďový priestor zaklenúť a do konceptu zabudovať aj galérie pre ženy. Vďaka tomuto novátorskému, v tom čase a v našom prostredí menej používanému technickému riešeniu klenby, patrí mikulášska synagóga aj medzi významné pamiatky technického charakteru.

Zároveň je dôkazom schopnosti architekta prispôsobiť pôvodný objekt novým požiadavkám s citlivou zmenou dispozície a zároveň rešpektovaním pôvodného diela. Autor tu docielil harmóniu medzi prevažujúcim klasicistickým výrazom priečelí so zachovaním charakteru pôvodného zastrešenia a secesným charakterom interiéru vrátane kupole s krásnou vitrážou. Interiéru dominuje bohatá modro-zlatá štuková výzdoba. Secesný charakter interiéru dotvárali kovové lustre a vitrážové okná s kvetinovými motívmi.

Synagóga, vďaka investícii mesta obnovená a roku 1991 sprístupnená verejnosti, je dnes v správe Múzea Janka Kráľa. V interiéri tejto jedinečnej pamiatky múzeum prezentuje samostatnú výstavu venovanú histórii mikulášskej židovskej komunity, inštalovanú na západnej galérii. V synagóge sa každoročne koná koncert Mosty-Gesharim za účasti popredných domácich i svetových umelcov.

Tretia najstaršia galéria na Slovensku disponuje najväčšou výstavnou sieňou spomedzi slovenských galérií a spravuje viac ako 5000 diel.

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa vznikla v roku 1955 a je treťou najstaršou na Slovensku. Sídli v budove z konca 18. storočia, ktorá bola postavená pre potreby evanjelického školstva. V jej priestoroch v rokoch 1854 – 1865 ako učiteľ pôsobil Peter Michal Bohúň, maliar národného obrodenia a klasik slovenského výtvarného umenia 19. storočia. Dnešnú modernú podobu budova získala v 70. rokoch 20. storočia. V súčasnosti v nej nájdete päť stálych expozícií a výstavnú sieň, v ktorej sa usporadúvajú veľké súborné, tematické, kolektívne alebo autorské výstavy.

Expozícia Staré umenie vo svojej prvej časti predstavuje vzácne tabuľové maľby a plastiky vrcholnej a neskorej gotiky z oblasti severného Slovenska, ale najmä Liptova (gotický oltár z Dovalova, oltárne časti zo Svätého Kríža). Druhá časť je výberom renesančnej a barokovej maľby a plastiky. Maľbu 18. storočia reprezentuje predovšetkým dobový šľachtický portrét. Tretia časť predstavuje tzv. zľudovené formy baroka – sochársku tvorbu domácich rezbárskych dielní 18. a 19. storočia.

Ďalšia stála expozícia v reprezentatívnom priereze približuje vývoj slovenského maliarstva v 19. storočí s názvom Portrét, krajina, žáner. Svoje zastúpenie tu má predovšetkým portrétna maľba (Czauczik, Klemens), ale aj krajinkárska tematika druhej polovice 19. storočia (E. Ballo, Medňanský,Skutecký a i.). Najväčší priestor je venovaný tvorivej osobnosti Petra Michala Bohúňa v expozícií s názvom Bohúňova sieň. V galérii môžete obdivovať až 32 Bohúňových obrazov. Kolekciu dopĺňajú diela zo začiatku 20. storočia, ktoré svojou podstatou, spôsobom umeleckého vyjadrenia korenia v predchádzajúcom storočí (Mousson, A. Ballo, Kubínyi, Halász-Hradil, Kyselý, P. J. Kern, rané Mallého a Benkove diela a i.).

Návštevníci, ktorých viac oslovuje moderné umenie, určite neobídu expozíciu venovanú slovenskému výtvarnému umeniu 20. storočia – Moderna – 20. storočie. Stála expozícia približuje vývoj slovenského maliarstva v 1. polovici 20. storočia. Je tu zastúpenie zakladateľskej generácie moderného slovenského umenia, ktorá námety čerpá z prostredia vidieckeho, neskôr i mestského a intímneho prostredia. Ide o maliarov ovplyvnených secesiou, symbolizmom, expresionizmom (Zolo Palugyay, Anton Jasusch, Edmund Gwerk), umelci s presahmi na európsku modernu (Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda, I. Weiner Kráľ), príslušníci tzv. Generácie 1909 (Ján Mudroch, Ján Želibský, Ladislav Čemický, Ester. Š. Martinčeková) a další.

Piatou expozícou je výstava diel osobností výtvarného umenia Liptova. Prezentuje štvoricu významných umelcov, ktorí svoj život a tvorbu zviazali s Liptovom a mestom v jeho srdci a ich význam pritom ďaleko prekročil hranice regiónu i Slovenska. Ich mená hovoria za všetko: Ester Martinčeková-Šimerová, Martin Martinček, Miroslav Ksandr a Michal Kern.

Socha Naša Matka (1896) je evidovaná v parížskom Louvri ako výtvor patriaci medzi najdokonalejšie sochy sveta.

Fotografiu s jej podobou dlhé roky predávali v USA najmä ku Dňu matiek. Autorom je Alojz Štróbl, rodák z Liptova a popredná osobnosť uhorského sochárstva. Socha zobrazuje Štróblovu matku tak, ako si ju umelec zapamätal, keď v kresle s bibliou v lone sedávala pri dome v neďalekej Kráľovej Lehote. Mramorový originál sochy je vystavený v stálej expozícii Maďarskej národnej galérie v Budapešti, pred galériou je vystavený jej bronzový odliatok.
Sochu nájdete pri vstupe do Liptovskej galérie P. M. Bohúňa, na ulici Tranovského 3.
Postavenie evanjelického kostola v Liptovskom Mikuláši umožnil Tolerančný patent Jozefa II. z roku 1781, na základe ktorého si už aj protestanti smeli stavať murované kostoly, aj keď mimo námestia, bez veže a zvonov. Na jeho vybudovaní sa v rokoch 1783-1785 podieľali evanjelici z 13 liptovských obcí. Jednoduchá klasicistická stavba bez veže slúžila veriacim už takmer sto rokov, keď mesto zasiahol ničivý požiar a poškodil faru aj podkrovie chrámu. Počas obnovy steny kostola nadmurovali a k jeho južnej stene pristavali mohutnú vežu s dôstojným vstupom do chrámu. Trojloďový zaklenutý priestor má nad bočnými loďami rozsiahle empory – chóry, vďaka ktorým patrí mikulášsky kostol s 1700 miestami na sedenie k najväčším evanjelickým kostolom na Slovensku. Interiéru s klasicistickou kazateľnicou dominuje veľký neskorobarokový stĺpový oltár s nadstavcom a bočnými úponkovými „ušami“, ktoré uzatvárajú spodný diel do tvaru kruhu. Vzácny organ na západnej empore pochádza z roku 1892.

Jediné múzeum svojho druhu na Slovensku s interaktívnymi expozíciami Kras a jaskyne Slovenska A chránená príroda Slovenska s časťami Zem- miesto pre život a Človek, hory NATURA 2000.

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva – najmodernejšie múzeum Slovenska, jediné špecializované múzeum svojho druhu na Slovensku. Na ploche približne 1400 m2 tu nájdete také vzácne exponáty ako je kostra jaskynného leva, ktorá patrí medzi najväčšie v Európe, praveká kultová maska či model meteoritu.

Pozrieť a zažiť sa tu dá svet prírody od podzemia postupne až do vysokých hôr. Unikátne exponáty sú umiestnené v prirodzených ekosystémoch. Múzeu samozrejme nechýba interaktivita, návštevníci majú možnosť pozrieť sa do brloha medveďa či skúsiť si plazenie v jaskyni. Vystavené exponáty dopĺňajú svetelné aj zvukové efekty, pri ktorých sa človek cíti, akoby naozaj prechádzal lesom. Počuť môžete napríklad spev vtáctva, piskot svišťa i zavýjanie vlka.V podkroví múzea sa môžete zoznámiť s rôznymi voľnočasovými i hospodárskymi aktivitami človeka – včelárstvo, rybárstvo, ovčiarstvo, lyžiarstvo, záchrana v horách  či vojsť do Rainerovej útulne, najstaršej chaty vo Vysokých Tatrách.

Jaskyniarska expozícia s nádhernými kvapľami sa nachádza v podzemných priestoroch budovy a ponúka komplexný obraz o jaskyniach a jaskyniarstve. Návštevník tu môže vidieť vznik a vývoj jaskyne, jaskynnú výzdobu, archeologické nálezy, historické zaujímavosti no spozná aj samotnú prácu jaskyniara. Nakoniec Vás pozývame na rozhľadňu múzea, z ktorej si môžete prezrieť dominanty mesta Liptovský Mikuláš a nádhernú panorámu okolitých kopcov Nízkych a Západných Tatier, Chočských vrchov aj Veľkej Fatry.

Liptovské múzeum NKP Čierny orol v expozícii poľovníctva a rybárstva v Liptove prezentuje najtypickejších zástupcov fauny regiónu.
Jediná stála expozícia Liptovského múzea v Liptovskom Mikuláši je verejnosti sprístupnená v priestoroch národnej kultúrnej pamiatky Čierny orol. V historickom priereze mapuje Dejiny poľovníctva a rybárstva v Liptove od stredoveku až po súčasnosť. Predstavuje základné poznatky o faune regiónu, druhoch lovnej zveri a rýb, približuje vývoj organizačných foriem poľovníctva a rybárstva, významné osobnosti z tejto oblasti, ale i stvárnenie lovu a rybolovu liptovskými umelcami. Súčasťou expozície sú ukážky lovnej zveri, rôzne lovecké potreby či poľovnícky salón zariadený dobovým nábytkom. Múzeum má v budove aj ďalší výstavný priestor, ktorý využíva na prezentáciu krátkodobých výstav. 
Naplánovať trasu bed Nájsť ubytovanie v okolí