Pravidlá pohybu na horách

Domov>Turistika Liptov>Pravidlá pohybu na horách

Pravidlá pohybu na horách

(1) Príprava na túru a plánovanie

 • naštudujte si na mape, v turistickom sprievodcovi alebo na špecializovaných turistických webových portáloch presný priebeh trasy

 • zistite si predpoveď počasia pre všetky lokality, kadiaľ vedie plánovaná túra

 • pred túrou zvážte svoje možnosti, skúsenosti, zdravotný stav, kondíciu a stav partnerov, osobitne detí

 • vo všeobecnosti sa odporúča ísť na túru aspoň vo dvojici alebo trojici, v prípade potreby využite služby horského vodcu alebo sprievodcu

 • vhodné je taktiež zabezpečiť si poistenie do hôr

(2) Odporúčaná výbava na túru

 • turistická obuv s pevnou podrážkou, teplé a vetru odolné oblečenie primerané ročnému obdobiu a nepremokavá vrchná vrstva kvôli náhlej zmene počasia

 • jedlo a dostatok tekutín na celý priebeh túry

 • aktuálna turistická mapa príp. turistická GPS navigácia, lekárnička

 • nabitý mobilný telefón s uloženými kontaktmi na záchranné zložky

 • vhodné sú aj turistické palice a ochrana proti silnému slnku

(3) Pred odchodom na túru oznámte blízkej osobe informácie o vašej plánovanej trase
a predpokladanom čase návratu, príp. sa zapíšte na horskej chate do „Knihy výletov a túr“.

(4) Priebeh túry

 • na 1-dňovú túru odchádzajte skoro ráno a ukončite ju do zotmenia

 • nevybočujte zo značkovaných turistických chodníkov a rešpektujte vyznačené uzávery chodníkov a trás

 • rýchlosť pohybu v teréne prispôsobte najslabšiemu účastníkovi túry

 • neznečisťujte prírodu, dbajte o poriadok na horách a všetky odpadky si odneste so sebou nazad

 • chráňte prírodu, nezvyšujte hlas a nerušte zvieratá

 • pri náhlej zmene počasia, hustej hmle alebo ak je trasa pre vás príliš náročná, nepreceňujte svoje sily, nie je hanbou vrátiť sa naspäť

 • v prípade nehody privolajte pomoc Horskej záchrannej služby (18300) alebo Leteckej záchrannej zdravotnej služby (18155)

(5) Všeobecné pravidlá národných parkov

 • na území národného parku sa návštevníci môžu pohybovať len po turistických značených trasách a náučných chodníkoch

 • na území národného parku je zakázané táboriť, stanovať a bivakovať mimo vyhradených miest

 • zber rastlín, ako aj ich častí a plodov je v národnom parku zakázaný

 • zakladať oheň je povolené len vo vymedzených priestoroch rekreačných objektov a chát a na vyhradených táboriskách

 • v národnom parku a v jeho ochrannom pásme sú návštevníci povinní správať sa tak, aby nedochádzalo k zbytočnému poškodeniu, alebo úhynu rastlín a živočíchov, alebo k inému poškodeniu životného prostredia

 Dôležité odkazy

DÔLEŽITÉ KONTAKTY

DÔLEŽITÉ KONTAKTY

18300 | NON STOP dispečing Horskej záchrannej služby

18155 | NON STOP dispečing Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby

112 | Tiesňové volanie integrovaného záchranného systému

Simple Follow Buttons
Simple Share Buttons