Poistenie do hôr

Domov>Turistika Liptov>Poistenie do hôr

Poistenie do hôr

Liptov je horská destinácia a vždy odporúčame návštevníkom a turistom, aby nezabúdali na poistenie do hôr.

Na území Slovenskej republiky je podľa platného ustanovenia Zákona o Horskej záchrannej službe (HZS), poškodená osoba nachádzajúca sa v horskej oblasti povinná uhradiť HZS náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa jej týkajú (uvedená povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré nie sú plnoleté – deti a fyzické osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony).

Na pokrytie rizík spojených s možnými nákladmi vyvolanými zásahom HZS si návštevník hôr uzatvára komerčné poistenie nazvané „cestovné poistenie do hôr“. Poistenie na hory sa vzťahuje na technickú časť zásahu horskej služby, teda predovšetkým na činnosti spojené s pátraním, vyslobodzovaním, transportom zraneného, ale často napríklad aj s prevozom telesných pozostatkov osoby, ktorá zahynula v horách.

Poistenie s Liptov Region Card ZADARMO

CHCEM VEDIEť VIAC

Výluky z poistenia do hôr

  • nerešpektovanie pokynov pracovníkov horskej služby a tiež to, ak sa návštevník hôr neriadi informačnými a výstražnými značkami alebo sa nepohybuje po vyznačených turistických chodníkoch

  • úmyselné zneužitie horskej služby alebo aj tzv. zbytočné pátracie akcie, za ktoré sa považujú pátracie akcie vyvolané v dôsledku toho, že poistený chybne informoval alebo neinformoval o mieste, trase a predpokladanom čase svojho návratu toho, komu mal oznámiť tieto skutočnosti

  • udalosti, ku ktorým došlo v súvislosti s výtržnosťami alebo inou trestnou činnosťou, ktorú v horách spáchal poistený, napr. aj pod vplyvom alkoholu

Dôležité odkazy

Simple Follow Buttons
Simple Share Buttons